Почетна О нама О удружењу "АКОРД"

postheadericon О Удружењу "АКОРД"

"Удружење за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД"оснивано је на неодређено време ради деловања у области музичке уметности, односно ради стварање услова за бављење класичном, етно и популарном музиком. У област остваривања циљева удружења уврштене су и следеће активности: омогућавање одласка напредних музичара на такмичења у земљи и иностранству, организовање услова за економичне набавке квалитених инструмената и њиховог сервиса, нотног материјала и пратеће музичке опреме, организовање семинара и музичких кампова, прикупљање спонзорских и донаторских уплата ради помоћи младим музичарима, организовање хуманитарних концерта, музичких фестивала и музичких такмичења, издавање билтена и других писаних и електронских информација о збивању на класичној музичкој сцени у земљи и иностранству, и други послови од заједничког интереса.

"Удружење за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД" се оснива ради остваривања следећих циљева:

 - пружа помоћ члановима у стварању услова за бављење музиком, на основу закона и других прописа,

- врши програмску припрему, продукцију, организовање концерата, јавних наступа, музичких фестивала, музичких такмичења, гостовања и мултимедијалне презентације у земљи и иностранству,

- организује на непрофитној основи концерте и јавне наступе младих музичара, у складу са законом,

- набавља стручну литературу, информише о условима и помаже при школовању младих музичара у иностранству,

- организује и учествује на такмичењима, семинарима, камповима, мајсторским курсевима и стручним скуповима за младе музичаре и њихове професоре у земљи и иностранству,

- може објављивати књиге, публикације и часописе, као и друге електронске медије, у складу са законом и извршити регистрације код надлежних органа

 - организује и контактира стручне раднике и експерте ради остварење наведених циљева, и

- сарађује и контактира са другим сличним удружењима, међународним, владиним и невладиним ораганизацијама, електронским и писаним медијима и свима који могу да учествује у остварењу наведених циљева.

Заступник удружења "АКОРД":

Драган Станојевић, професор хармонике.